DNS

استفاده از DNS پیشروزمان مطالعه 10 دقیقه

DNS مانند یک دفترچه تلفن است که می‌توانید با استفاده از آن به جای به خاطر سپردن مقدار زیادی از اعداد برای هرکدام از دامنه‌ها، یک نام خاص را به خاطر بسپارید. برای مطالعه بیشتر درمورد چگونگی عملکرد DNS  می‌توانید پست DNS چیست؟ را مطالعه کنید.

از DNS می‌توانید برای ذخیره‌‌ی داده‌های ضروری خود و یا مدیریت آنها استفاده کنید.

رکوردهای DNS انواع مختلقی دارد که می‌توانید بنا به نیاز، از هرکدام از انواع رکورد استفاده کنید.

انواع رکورد DNS

رکورد‌های نوع A

این نوع رکورد یک ادرس IPV4 را به یک Domain name متصل می‌کند که مشخص می‌سازد، هر درخواست مستقیماً باید به کدام IP متصل شود.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیماً به سرور اصلی(Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامنه را در این قسمت وارد کنید.

محدودیت‌ها:

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست می‌باشد.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

Will direct to: آدرس IPV4 که Host name به آن اشاره خواهد کرد، باید در این قسمت وارد شود.

TTL: مشخص می‌کند این رکورد برای چه مدتی روی سرور‌های ابر پیشرو باقی خواهد ماند.

رکوردهای نوع AAAA

این رکورد مانند رکورد A است با این تفاوت که یک آدرس IPV6 را به یک Domain name متصل می‌کند. این رکورد نیر مانند رکورد A  مشخص می‌کند که هر درخواست باید به چه آدرسی فرستاده شود. در مدیریت این نوع رکورد در بخش will direct to آدرس IPV6 دامنه‌ای باید وارد شود.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیماً به سرور اصلی(Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامین را در این قسمت وارد کنید.

محدودیت‌ها:

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست است.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

Will direct to: آدرس IPV6 که Host name به آن اشاره خواهد کرد، باید در این قسمت وارد شود.

TTL: مشخص می‌کند این رکورد برای چه مدتی روی سرور‌های ابر پیشرو باقی خواهد ماند.

رکورد‌های نوع CNAME

در این نوع رکورد یک آدرس مستقیماً به یک IP فرستاده نمی‌شود، بلکه یک دامنه به یک دامنه‌ی دیگر فرستاده خواهد شد. به‌ طور مثال اگر آدرس www.example.com وارد شد، این دامنه مستقیماً به دامنه‌ی www.secondexample.com فرستاده می‌شود.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیما به سرور اصلی(Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامین را در این قسمت وارد کنید.

محدودیت‌ها:

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست است.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

IS AN ALIAS OF: نام دامنه‌ای که دامنه اصلی به آن شاره خواهد کرد را، در این قسمت وارد کنید.

TTL: مشخص می‌کند این رکورد برای چه مدتی بر روی سرور‌های ابر پیشرو باقی خواهد ماند.

رکوردهای نوع TXT

این نوع رکورد برای ارتباط بر قرار کردن بین یک رشته از متن و یک Host name استفاده می‌شود که از مهمترین نوع استفاده‌های این نوع رکورد برای امنیت و بررسی صحت ایمیل‌ها است.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیما به سرور اصلی (Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامین را در این قسمت وارد کنید.

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست است.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

Value:به عنوان مثال Example_name=Example_value که name و value  توسط “=” با هم برابر قرار داده می‌شوند.

TTL: مشخص می‌کند این رکورد برای چه مدتی روی سرور‌های ابر پیشرو باقی خواهد ماند.

رکورد نوع NS

رکورد NS نشان دهنده‌ی Name serverها و فراهم آورنده‌ی  DNS serverها برای یک دامنه یا زیردامنه است. شما می‌توانید با استقاده از این رکورد، بخشی از ترافیک سرور اصلی خود را به یک سرویس DNS هدایت کنید و یا مدیریت DNS را به یک زیر دامنه واگذار کنید، همچنین تمام رکورد های یک دامنه در این نوع رکورد ذخیره می‌شوند.

رکورد های نوع MX

رکورد MX سرورهای ایمیلی را که دریافت کننده‌ی ایمیل هستند را، مشخص می‌کند. این نوع رکورد نیز مانند رکورد CNAME یک دامنه را مستقیماً به یک IP متصل نمی‌کند، بلکه  یک دامنه را به یک دامنه دیگر متصل خواهد کرد.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیما به سرور اصلی(Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامین را در این قسمت وارد کنید.

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست است.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

MAIL PROVIDER: در این قسمت دامین فراهم آورنده ایمیل سرور خود را وارد کنید.

Preference: در این قسمت می‌توانید اگر چند فراهم آورنده‌ی ایمیل سرور دارید، ترتیب اولویت آنها را مشخص کنید.

TTL: مشخص می‌کند این رکورد برای چه مدتی بر روی سرور‌های ابر پیشرو باقی خواهد ماند.

رکورد نوع SRV

این نوع رکورد مشخص کننده‌ی Host name و port number برای یک خدمت مشخص است.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیما به سرور اصلی (Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامین را در این قسمت وارد کنید.

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست است.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

TARGET: در این قسمت نام هاست که دامین بر روی آن قرار دارد وارد می‌شود. این قسمت نیز مانند Host Name می‌تواند از @ برای اشاره به دامنه اصلی و یا از نام هاست دامین استفاده شود.

Port: در این قسسمت شماره پورتی که سرویس بر روی آن اجرا می‌شود را، وارد کنید.

Priority: در این قسمت می‌توانید اگر چند فراهم آورنده‌ی هاست سرور دارید، ترتیب اولویت آنها را مشخص کنید.

Weight: در این قسمت می‌توانید با تعیین وزن، اگر دو هاست از نظر اولویت یکسان بودند، هاستی که وزن بیشتری دارد، انتخاب شود.

رکورد نوع CAA

این نوع رکورد مشخص کننده‌ی CA(Certification Authority) است که ارائه‌ دهنده و تایید کننده‌ی گواهی شماست.

Host name: در این قسمت می‌توانید یا از علامت “@” استفاده کنید که مستقیما به سرور اصلی (Root) متصل خواهد شد، یا با استفاده از علامت “*” به تمام دامنه‌ها اشاره کنید و یا برای متصل شدن به سایر دامنه‌ها، نام دامین را در این قسمت وارد کنید.

 • این نام باید با حروف و یا “_” شروع شده باشد، به عبارت دیگر شروع نام با اعداد یا کارکترهایی جز موارد ذکر شده، نادرست است.
 • این نام می‌تواند شامل حروف، اعداد و “.” باشد ولی از کاراکتر‌های غیرمعمول مانند “!” نمی‌توان استفاده کرد.

Value: دامنه‌ی گواهی دهنده‌ی (CA) خود را در این قسمت وارد کنید.

TAG: که می‌تواند به یکی از دو شکل زیر کامل شود:

 • یکی از سه تگ از پیش تعیین شده‌ی CAA: iodef,issuewild,issue
 • تگ‌های مختلف که توسط CA شما مشخص شده باشند.

Flag: یک عدد بدون علامن بین ۰ تا ۲۵۵ می‌باشد که مشخص می‌کند در صورتی که CA به یک Tag نامشخص برخورد کرد چه رفتاری باید نشان دهد.

پاسخ دادن:

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.