سیستم هزینه Pay As You Use در ابر پیشرو با ۷۵٪ کاهش هزینه‌ها همراه است